<<Previous Clip         Next Clip>>

This page is designed to teach reading of natural, everyday handwritten Persian.
Dāsh Ākol

داش آکل
Clip 2
 

 

AUDIO

Go back to the type-written version with English translation.

 
داش آکل!

قمّه مال بریدن گیس زنا نیست.

چشم همهٔ مردای عالم به تو لوطی روشن.

رو سیاهی بهت می‌مونه.

بی‌خودی اسمتو گذاشتی لوطی.

قمهٔ تو فقط برای بریدن گیس زنا تیزه؟

اگه حوصله داشتم می‌فرستادمت درک.

آره یک هفته است که دیگه حوصله نداری لوطی.

آدم وقتی که خودشو انداخت تو دفتر و دستک یه آدم پولدار

دیگه براش حال  و حوصله‌ای باقی نمی‌مونه.

یه پیغام برات دارم پهلوون.

کاکا رستم می‌گفت چند شبه  چشم براهم تا...

داش آکل بیاد زیر چهار سوق ببرمش مکتب.

می‌گفت یارو ترسیده.

چی بش بگم.

غیظ من برای کفتار کشتن نیس

بگو می‌بینمش کفارش هم میدم.

بزن به کوچه!
   

 

Reference:
 

 <<Previous Clip         Next Clip>>